Dzisiejsze różne statystyki kanału #quizpl.net
Średnio quizowiczów:
0.00-0.59
 4.44
1.00-1.59
 4.41
2.00-2.59
 4.26
3.00-3.59
 4.17
4.00-4.59
 4.04
5.00-5.59
 4.00
6.00-6.59
 4.00
7.00-7.59
 4.00
8.00-8.59
 4.03
9.00-9.59
 4.06
10.00-10.59
 4.12
11.00-11.59
 4.12
12.00-12.59
 4.07
13.00-13.59
 4.14
14.00-14.59
 4.27
15.00-15.59
 4.42
16.00-16.59
 4.59
17.00-17.59
 4.59
18.00-18.59
 4.67
19.00-19.59
 4.61
20.00-20.59
 4.47
21.00-21.59
 4.38
22.00-22.59
 4.39
23.00-23.59
 4.44

top30 Lista quizowiczów Kto jest obecny? Inne kanały
Created by Stats.mod v1.3.3dev1-pseudo